Comeback artikel – Tips lokale advocaat

Vier keer per jaar wordt het tijdschrift Comeback aan de ± 1600 Nederlandse gedetineerden in het buitenland gestuurd. Stichting Dutch&Detained zit in de redactie met stichting Lawyers Across Borders, Bureau Buitenland van Reclassering Nederland en stichting Epafras. Twee keer per jaar schrijven wij een uitgebreid juridisch artikel.

Origineel artikel verschenen in Comeback nr. 4, 2019

Laatste update: 27 januari 2022

De pdf-versie is hier te downloaden

 

TIPS & TRICKS VOOR AFSPRAKEN EN OMGANG MET JE LOKALE ADVOCAAT

 

Zodra je de grens overgaat gelden de lokale regels en wetten, ongeacht jouw nationaliteit. Ook bij een arrestatie en strafrechtelijke vervolging geldt het lokale rechtssysteem, waaronder het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Bovendien ben je tijdens het strafproces onderworpen aan de lokale cultuur en de daaruit voortvloeiende omgangsvormen en gebruiken. De onbekendheid met de toepasselijke regels en cultuur zorgen geregeld voor miscommunicatie en frustratie in het contact met de lokale advocaat. Hieronder vind je een aantal tips voor vragen en afspraken die je (bij voorkeur voorafgaand aan je proces) met je advocaat kan proberen te maken.

Algemeen

Informeer over de wijze waarop advocaten hun cliënten bijstaan. Dit verschilt per advocaat, maar soms kun je algemene gebruiken achterhalen. In sommige regio’s gaan advocaten bijvoorbeeld niet op bezoek bij hun cliënt. Als je dit weet kan je hier praktische oplossingen voor bedenken.

Schrijf de met je advocaat gemaakte afspraken altijd op. Dit kan samen tijdens een bespreking, of achteraf bevestigd per e-mail of brief. Hou een kopie voor jezelf. Ook als de advocaat de afspraken niet expliciet bevestigt, is het iets om op terug te vallen bij eventuele discussie (soms jaren later). Ook in landen waar dit ongebruikelijk is, raden we je aan de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Communicatie
 • Wees voorbereid op het gesprek: schrijf je vragen op en zorg dat je alle relevante documenten bij je hebt.
 • Maak aantekeningen van je gesprek.
 • Stel je vragen kort en bondig.
 • Bij moeizaam contact kan je de feiten met eventuele verweren per brief aan je advocaat sturen.

Pro deo advocaat

Nederland (de ambassade) kan je advocaat niet betalen. Kan je het niet zelf betalen, dan wordt de advocaat in veel landen door de staat toegewezen en gefinancierd. Het beleid verschilt: de advocaat wordt automatisch toegewezen, of je moet hier zelf bij de gevangenis/rechtbank om verzoeken. Een inkomenstoets bepaalt veelal of je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand. Bij een veroordeling moeten de advocatenkosten soms worden terugbetaald.

Verzoek om extra vergoeding

Wij horen geregeld dat de pro deo advocaat om geld vraagt. Je bent hiertoe niet verplicht! Een pro deo advocaat mag in principe geen aanvullende betaling vragen. Er is zelfs een risico dat je na betaling geen recht meer hebt op gefinancierde bijstand door de overheid. De realiteit is wel dat pro deo advocaten vaak nauwelijks betaald krijgen, waardoor de beschikbare tijd per zaak zeer beperkt is. Ook kan een strafzaak met een buitenlandse verdachte extra werkzaamheden met zich meebrengen. Een betaling kan ervoor zorgen dat de advocaat meer betrokken raakt, maar dit is absoluut geen zekerheid. Wees dus voorzichtig!

Betaalde advocaat

Kom je niet voor een pro deo advocaat in aanmerking, of kies je voor een andere advocaat, dan moet je deze zelf betalen. Kijk bij de keuze voor advocaat naar de volgende aspecten:

 • Sluit de specialisatie en ervaring aan bij jouw strafzaak?
 • Heeft de advocaat vaker een ‘buitenlander’ bijgestaan?
 • Bereidheid en capaciteit om met je contactpersoon en organisaties (o.a. ambassade, Dutch&Detained) contact te onderhouden. Denk aan talenkennis.
Financiële afspraken

Er zijn twee vormen van betaling: uurtarief en totaalbedrag. Het voordeel van een vast bedrag is dat je vooraf precies weet wat je maximaal kwijt bent. Het risico is dat de advocaat een te hoge inschatting maakt, waardoor je te veel betaalt. Bij een uurtarief betaal je in principe alleen voor daadwerkelijk verricht werk. Vraag je wel af of je met een advocaat/rechtssysteem te maken hebt waar je een betrouwbare urenspecificatie kan verwachten. LET OP: Betaal altijd in termijnen, nooit het gehele bedrag in een keer vooraf! Een voorschotbetaling is gebruikelijk.

Uurtarief
 • Vraag een inschatting van het aantal te besteden uren, voor de verschillende procesfases. Bedenk wat je maximale budget is en of de advocaat de hele zaak daarvoor kan behandelen.
 • Verzoek een specificatie van de gemaakte uren.
Totaalbedrag
 • Welke fases van het proces zijn met dit bedrag gedekt? Denk aan: vooronderzoek, eerste aanleg (rechtbank), hoger beroep en cassatie. Voorzie je een verzoek om strafoverdracht, dan zou je dit ook mee kunnen nemen.
 • Vraag welke aanvullende werkzaamheden de advocaat voor dit bedrag zal verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het informeren van familie, langsbrengen van spullen, overleg met de ambassade en/of Nederlandse organisaties (vb. Dutch&Detained).
 • Vraag schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken en van iedere gedane betaling. Indien je dit niet ontvangt, kan je het ook zelf op papier zetten en aan de advocaat sturen.

 

Hulpzinnen

Algemeen

NL – Ik heb een paar vragen over mijn strafzaak.

EN – I have a few questions regarding my case.

FR – J’ai quelques questions concernant mon affaire pénale.

SP – Tengo algunas preguntas sobre mi caso.

 

NL – Kunt u mij helpen met …?

EN – Can you please help me with …?

FR – Pourriez-vous m’aider avec …?

SP – ¿Puede ayudarme con …?

 

NL – Wat zijn mijn rechten? Heb ik recht op …?

EN – What are my rights? Do I have the right to …?

FR – Quels sont mes droits ? Est-ce que j’ai le droit de …?

SP – ¿Cuáles son mis derechos? ¿Tengo derecho a …?

 

NL – Kom ik in aanmerking voor …? Wat zijn de voorwaarden voor …?

EN – Am I eligible for …? What are the conditions for …?

FR – Est-ce que je suis éligible pour …? Quelles sont les conditions pour …?

SP – ¿Soy apto para …? ¿Cuáles son las condiciones para …?

 

NL – Kunt u mij kopie van het vonnis sturen?

EN – Can you send me a copy of the verdict?

FR – Pourriez-vous m’envoyer une copie du jugement?

SP – ¿Me puede enviar una copia del veredicto?

 

NL – Ik wil graag in hoger beroep gaan. Kunt u het hoger beroep instellen? 

EN – I would like to appeal. Can you file the appeal?

FR – Je voudrais faire appel. Pouvez-vous déposer l’appel?

SP – Me gustaría apelar. ¿Puede usted presentar una apelación?

 

NL – Hoelang duurt de procedure/de strafzaak?

EN – How long does the procedure/the criminal trial take?

FR – Combien de temps dure la procédure/le procès pénal?

SP – ¿Cuánto dura el procedimiento/el juicio penal?

 

Rechtsbijstand

NL – In welk soort zaken bent u gespecialiseerd?

EN – In what field of law are you specialized?

FR – Quelle est votre spécialisation juridique?

SP – ¿En qué campo del derecho está especializado?

 

NL – Hoe lang werkt u al als advocaat?

EN – How long have you been practicing law?

FR – Depuis combien de temps travaillez-vous comme avocat?

SP – ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la abogacía?

 

NL – Bent u lid van de Orde van Advocaten? Zou ik uw inschrijvingsnummer mogen ontvangen?

EN – Are you a member of the Bar Association? Could I please receive your registration number?

FR – Êtes-vous membre du Barreau (de l’Ordre des Avocats)? Est-ce que je pourrais recevoir votre numéro d’inscription?

SP – ¿Es miembro del Colegio de Abogados? ¿Podría recibir su número de colegiado?

 

NL – Hoe houden wij contact? Hoe kan ik u bereiken?

EN – How will we stay in contact with each other? How can I reach you?

FR – Quelle est votre mode de contact préféré? Comment est-ce que je peux vous contacter?

SP – ¿Cómo podemos comunicarnos entre nosotros? ¿Por qué vía podemos comunicarnos?

 

NL – Komt u mij bezoeken in de gevangenis? Hoe vaak?

EN – Will you visit me in prison? How often?

FR – Vous venez me rendre visite en prison? Combien de fois?

SP – ¿Podrá visitarme en la cárcel? ¿Con que frecuencia?

 

NL – Wat zijn de verwachte kosten voor uw juridische bijstand? Rekent u een vast tarief of een uurtarief?

EN – What are the expected costs for your legal representation? Do you charge an hourly rate or a fixed fee for the entire case?

FR – Avez-vous une estimation des prix pour votre assistance légale? Chargez-vous un tarif par heure ou un tarif fixe pour tout le cas?

SP – ¿Cuál es el precio esperado/establecido por su asistencia legal? ¿Cobra una tarifa por hora o una tarifa fija/cerrada por todo el caso?

 

NL – Welke fases van het strafproces zijn inbegrepen in dit bedrag? Vooronderzoek; eerste aanleg (rechtbank); hoger beroep; cassatie; strafoverdracht.

EN – Which phases of the procedure are covered by this fee? Preliminary investigation; court of first instance; appeal; supreme court procedure; transfer of sentence.

FR – Ces frais couvrent-ils toute la procédure de première instance?

SP – ¿Esta tarifa cubre todo el trámite de primera instancia?

 

NL – Met deze brief bevestig ik de gemaakte afspraken.

EN – I hereby confirm the agreed upon terms.

FR – Pour confirmer notre accord, je vous envoie cette lettre.

SP – Para confirmar los términos de nuestro acuerdo, le envío este escrito/esta carta.

 

NL – Dutch&Detained is een Nederlandse stichting, die ondersteuning biedt bij de internationale, Nederlandse en diplomatieke aspecten van de zaak.

EN – Dutch&Detained is a Dutch foundation that assists with the international, Dutch and diplomatic aspects of the case.

FR – Seriez-vous prêt à coopérer avec une fondation néerlandaise qui s’appelle Dutch&Detained? D&D pourrait vous assister dans les aspects internationaux, néerlandais et diplomatiques de l’affaire pénale.

SP – ¿Estaría dispuesto a cooperar con una fundación holandesa que se llama Dutch&Detained? D&D puede ayudarle con los aspectos internacionales, diplomáticos y holandesas del caso penal.

 

NL – Ik wil graag dat u met D&D samenwerkt en geef u hierbij toestemming om vertrouwelijke informatie te delen.

EN – I would like for you to work with D&D, and I hereby give you my permission to share confidential information.

FR – J’aimerais que vous travailliez avec D&D, et je vous donne ma permission de partager des informations confidentielles.

SP – Me gustaría que trabajara junto con D&D, y por la presente te doy mi permiso para compartir información confidencial.

 

Strafzaak

NL – Heeft u nieuwe informatie over mijn zaak?

EN – Do you have any new information about my case?

FR – Vous avez des nouvelles dans mon cas?

SP – ¿Hay novedades sobre mi caso?

 

NL – Heeft u een zaaknummer voor mij?

EN – Do you know my case number?

FR – Connaissez-vous mon numéro de dossier?

SP – Sabe mi número de expediente?

 

NL – Bij welke rechtbank dient mijn zaak?

EN – At which court will my case take place?

FR – À quel tribunal mon cas sera-t-il saisi?

SP – ¿En qué tribunal penal se llevará a cabo mi caso?

 

NL – Wanneer is de volgende zitting? Wordt de zaak inhoudelijk behandeld, of is het onderdeel van het vooronderzoek? Hoeveel zittingsdagen verwacht u?

EN – When is the next hearing? Will the charges and evidence be discussed, or is it a pre-trail hearing? How many trial days do you anticipate?

FR – La date de la prochaine audience est-elle déjà connue? L’affaire consiste-t-elle en une seule audience? Ou est-ce que plusieurs jours d’audience sont prévus?

SP – ¿Sabe cuándo tendrá lugar la próxima audiencia relacionado con mi caso? ¿Será solo una audiencia o hay varias audiencias programadas?

 

NL – Kunt u het verloop van de procedure schetsen?

EN – Can you describe the course of the proceedings?

FR – Est-il possible de décrire le déroulement de la procédure pénale?

SP – ¿Puede darme una idea general de cómo se desarrolla normalmente un caso penal?

 

NL – Wat is de verdenking? Welk wetsartikel? Graag ontvang ik kopie van de tenlastelegging.

EN – What are the charges? What is the provision? I would like to receive a copy of the indictment.

FR – Sur la base de quels articles de loi je suis poursuivi?

SP – ¿Sobre la base de qué artículos del código penal se me procesa?

 

NL – Is er belastend bewijs tegen mij?

EN – What is the incriminating evidence against me?

FR – Existe-t-il des preuves incriminantes contre moi?

SP – ¿Existe alguna prueba incriminatoria contra mi?

 

NL – Wat is de verdedigingsstrategie? Welke verweren kunnen er gevoerd worden?

EN – What is the defense strategy? What arguments can be made?

FR – Quelle est la stratégie de défense? Quelles défenses peuvent être avancées?

SP – ¿Cuál es la estrategia de defensa? ¿Qué argumentos se pueden presentar?

 

NL – Waar kan Dutch&Detained vanuit Nederland mee helpen? Aanleveren persoonlijke/medische informatie; ontlastend bewijs.

EN – What can Dutch&Detained provide you from the Netherlands? Providing personal/ medical documentation; exculpatory evidence.

FR – Est-ce qu’il y a des choses pour lesquelles Dutch&Detained peut vous assister depuis les Pays-Bas? Par exemple des documents (traduits) qui sont utile d’avoir, comme le dossier médical? Ou recueillir des preuves à décharge, telles que des déclarations de témoins, qui doivent provenir des Pays-Bas?

SP – ¿Hay cosas en las que Dutch&Detained pueda ayudarlo desde los Países Bajos? Por ejemplo, documentos (traducidos) que son útiles, ¿como el historial médico? ¿O recopilación de pruebas exculpatorias, como por ejemplo declaraciones de testigos, que provienen de los Países Bajos?

 

NL – Is het mogelijk om met de openbaar aanklager te onderhandelen? Bijvoorbeeld door schuld te bekennen?

EN – Is it possible to negotiate a deal with the prosecutor? For instance, by pleading guilty?

FR – Est-il possible de plaider coupable? Est-il possible de négocier un accord avec le procureur?

SP – ¿Es posible declararse culpable? ¿Es posible negociar un trato con el fiscal?

 

NL – Wat verwacht u van de uitkomst van de zaak? Verwacht u een veroordeling, of vrijspraak?

EN – What do you expect the outcome of the case to be? Do you expect a conviction or an acquittal?

FR – Quelle vous attendez de résultat du cas? Attendez-vous une condamnation, ou un acquittement?

SP – ¿Cuál espera que sea el resultado del caso? ¿Espera una condena, o una absolución?

 

NL – Welke straf kan ik verwachten bij veroordeling? Is er een minimumstraf?

EN – What punishment do I face if I am found guilty? Is there a minimum sentence?

FR – Quelle est la punition que je risque si je suis reconnu coupable? Il y a une peine minimale?

SP – ¿A qué pena me enfrento si me declaran culpable? ¿Hay una sentencia mínima?

 

NL – Kom ik, als buitenlander, in aanmerking voor schorsing van de voorlopige hechtenis?  Wat zijn de voorwaarden? Vaste verblijfplaats; meldplicht; enkelband; borg; uitreisverbod; inleveren paspoort?

EN – As a foreigner, am I eligible for suspension of pre-trial detention? Under what conditions? Permanent residence; parole supervision; electronic monitoring; bail; travel ban?

FR – En tant qu’étranger, est-ce que je suis éligible à la suspension de la détention provisoire? Quelles sont les conditions de suspension de la détention provisoire? Par exemple, avoir une adresse permanente, porter un appareil de surveillance électronique, payer une caution, ne pas être autorisé à quitter le pays?

SP – Como extranjero, ¿soy apto para suspensión o prisión preventiva? ¿Cuáles son las condiciones para la suspensión de la prisión preventiva? Por ejemplo, ¿tener una dirección permanente, usar un dispositivo de monitoreo electrónico, pagar una fianza, no poder salir del país?

 

NL – Wat zijn de mogelijkheden voor vervroegde vrijlating/strafkorting? Goed gedrag; gratie; voorwaardelijke invrijheidstelling?

EN – What are the options for early release/reduction of sentence? Good time; pardon; parole?

FR – Quelles sont les options pour la libération anticipée / la réduction de la peine? Bonne conduite, sur la base de la libération conditionnelle, d’un pardon ou d’une amnistie?

SP – ¿Cuáles son las opciones para la libertad anticipada/una reducción de pena? ¿Buena conducta, liberación condicional, indulto o amnistía?

 

NL – Word ik het land uitgezet als mijn straf is voltooid?

EN – Will I be deported after completing my sentence?

FR – Est-ce que je serais expulsé après avoir purgé ma peine?

SP – ¿Seré deportado después de haber cumplido mi sentencia?

 

Strafoverdracht (WOTS/WETS)

NL – Heeft [land van detentie] een verdrag met Nederland om mijn straf in Nederland uit te zitten?

EN – Does […] have a treaty with the Netherlands so that I can serve my sentence in the Netherlands?

FR – […] a-t-il un traité avec les Pays-Bas pour que je puisse purger ma peine aux Pays-Bas?

SP – ¿Hay un tratado con los Países Bajos para que pueda cumplir mi condena ahí?

 

NL – Ik zou graag een verzoek tot strafoverdracht indienen. Waar en hoe kan ik dat doen?

EN – I would like to request a transfer of sentence. Where and how can I submit the request?

FR – Je voudrais purger ma peine aux Pays-Bas. Je souhaite soumettre une demande de transfert de peine.

SP – Me gustaría cumplir mi condena en los Países Bajos. Me gustaría presentar una solicitud de transferencia de sentencia.

 

Detentieomstandigheden

NL – Ik wil graag een klacht indienen over de detentieomstandigheden. Kunt u mij daarbij helpen?

EN – I would like to file a complaint regarding the conditions of detention. Can you help me with this?

FR – Je souhaite déposer une plainte concernant les conditions de détention. Pouvez-vous m’aider avec ça?

SP – Me gustaría presentar una queja sobre las condiciones de detención. ¿Me puede ayudar con eso?

 

NL – Kunt u mij helpen met een verzoek tot overplaatsing naar een andere gevangenis?

EN – Can you help me with a request to be transferred to another prison?

FR – Je voudrais être transféré dans une autre prison. Pouvez-vous m’aider avec une demande de transfert?

SP – Me gustaría que me trasladaran a otra prisión. ¿Puede ayudarme con una solicitud de transferencia?