Bart Krämer

Bart Krämer - Advocaat bij Stichting Dutch&Detained

Bart Krämer is aan de Universiteit van Amsterdam publiekrechtelijk afgestudeerd in de richting Nederlands strafrecht, met een verdieping in het internationaal en financieel (straf)recht. Bart is zijn loopbaan in de advocatuur gestart bij advocatenkantoor Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf (nu Ficq & partners), waar hij in 2013 werd beëdigd tot advocaat. In januari 2018 sloot Bart zich aan bij de maatschap Van der Meij Advocaten. Op 1 januari 2023 heeft hij samen met Aram van Galen de maatschap Krämer & Van Galen opgericht.

Sinds januari 2021 zet Bart zijn kennis van het (internationale) strafrecht, en zijn uitgebreide proceservaring in bij Dutch&Detained. In het bijzonder richt Bart zich op gedetineerden in de Verenigde Staten en hen die de doodstraf riskeren. De kwetsbaarheid van gedetineerden motiveert Bart om zich maximaal in te zetten voor een eerlijk proces.

Bart is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Bart spreekt vloeiend Engels en Nederlands.

Bart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het volgende rechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen.

E-mail: kramer@dutchdetained.com