Bart Stapert

Bart Stapert (1964) is raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Hij heeft zijn rechtenstudie voltooid in Groningen, waarna hij verhuisde naar de Verenigde Staten. Hier werkte hij tot 2001, eerst als onderzoeker en later als advocaat. Gedurende deze tijd behandelde Stapert ruim 70 doodstrafzaken. Voor dit werk ontving hij in 2001 een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Van 2001 tot 2007 werkte hij als docent en onderzoeker voor deze universiteit.

Van 2007 tot 2019 was Stapert werkzaam in de Nederlandse advocatuur, eerst bij Böhler Advocaten (thans Prakken D’Oliveira), totdat hij in 2013 zijn eigen kantoor oprichtte. Mensenrechten en het internationaal strafrecht stonden hierin altijd centraal. Daarnaast werd Stapert als adviseur veelvuldig ingeschakeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer Nederlanders in het buitenland de doodstraf riskeerden.

Naast zijn werk als raadsheer geeft Stapert veelvuldig (gast)college, bijvoorbeeld binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij was/is actief bij Amnesty International, Stichting Movies that Matter en Rechters voor Rechters.