Devika Kamp

Devika Kamp richt zich als advocaat bij Dutch&Detained op zaken van Nederlandse gedetineerden in Azië en het Midden-Oosten, waaronder hen die het risico lopen op de doodstraf. Devika werd in 2014 beëdigd tot advocaat en werkte bij Stapert & Wiersum Advocaten. Hier specialiseerde zij zich in uitlevering, terrorisme, mensenhandel en de doodstraf. Daarna werkte Devika als jurist bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar zij zich onder andere toelegde op het recht op een eerlijk proces.

Devika studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht (LLB), internationaal recht aan de Universiteit Leiden (LLM) en international human rights law aan de Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston (LLM). Tijdens haar studie liep Devika stage bij de Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia in Phnom Penh, Prakken d’Oliveira Advocaten en bij de afdeling humanitaire zaken van Médecins Sans Frontières.

Devika spreekt Nederlands, Engels en heeft een goede basis van Frans.

E-mail: kamp@dutchdetained.com