Marieke Paijens

Marieke Paijens - Juridisch medewerker bij Stichting Dutch&Detained

Marieke Paijens (1990) rondde in 2015 zowel haar master Strafrecht als haar master Forensica, Criminologie en Rechtspleging af aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens haar studie heeft zij zich ingezet als vrijwilliger voor de Kinderen- en Jongeren Rechtswinkel Limburg, verschillende stages doorlopen en deelgenomen aan het project Oplosbare Zaken.

Na haar studie heeft Marieke eerst gewerkt als juridisch medewerker bij Advocaat Paul Saris, waar zij werkzaam was binnen het strafrecht in de breedste zin. Vervolgens is zij gaan werken als senior juridisch medewerker bij Stichting PrisonLAW waar zij veel ervaring heeft opgedaan in het internationale strafrecht.

Voor Dutch&Detained houdt Marieke zich als juridisch medewerker bezig met juridisch inhoudelijke kwesties en zal zij Nederlandse gedetineerden in het buitenland voorzien van juridisch advies.

Marieke spreekt Nederlands, Engels en heeft een goede basis van het Duits.