Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk is fulltime werkzaam als registeraccountant met een specialisatie in not-for-profit en fondsenwervende organisaties. Als eindverantwoordelijk accountant is Mariëlle verantwoordelijk voor de controle van jaarrekeningen, subsidieverantwoordingen en de algehele dienstverlening bij een groot aantal organisaties in de genoemde sectoren. Mariëlle heeft meer dan 20 jaar ervaring bij een big-four accountantskantoor en kenmerkt zich door haar sterke persoonlijke betrokkenheid en oprechte passie voor de branche. Voor een aantal klanten heeft zij auditwerkzaamheden in het veld uitgevoerd, onder andere in Zimbabwe, Bangladesh, Cambodja, Kenia en Uganda.

Naast het werk is Mariëlle als voorzitter van de RJ werkgroep fondsenwervende organisaties verantwoordelijk voor voorstellen tot wijziging van de verslaggevingsrichtlijnen voor de sector en is zij als kennispartner betrokken bij overleggen van CBF en Goede Doelen Nederland. Tevens is zij sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Movies that Matter.

Binnen de Raad van Toezicht van Dutch&Detained is Mariëlle verantwoordelijk voor het toezicht op het financieel beheer.