Derk Wiersum 1975-2019

Met veel verdriet vermelden we dat onze vriend en kantoorgenoot Derk Wiersum van het leven is beroofd. Derk was een inspirerende advocaat en solide mens, op wie wij mochten leunen. Een collega wiens scherpzinnigheid en relativeringsvermogen verhelderend werkten. We voelen het grote gemis van zijn aanwezigheid en kunnen niet bevatten dat hij hier nooit meer binnen zal lopen. Lieve Derk, bedankt voor je betrokkenheid, je advies, je slechte woordgrappen en je eindeloze optimisme.

It is with intense sadness that we report that our friend and colleague Derk Wiersum has been killed. Derk was an inspiring lawyer and solid person, on whom we could lean. A colleague whose sharp eye and sense of perspective had a clarifying effect. We greatly miss his presence and cannot believe he will never walk in here again. Dearest Derk, thank you for your commitment, your advice, your terrible jokes and your endless optimism.