Veerle Goudswaard

Veerle Goudswaard - Advocaat bij Stichting Dutch&Detained

Veerle Goudswaard (1984) behaalde de bachelor Criminal Justice (BA) aan de Michigan State University in de Verenigde Staten. Vervolgens studeerde zij Conflict Resolution and Governance (MSc) en (internationaal) Strafrecht (LLB en LLM) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie beoefende Veerle topsport en liep zij stage bij Böhler Advocaten (thans Prakken d’Oliveira), waar zij onder andere deelnam aan een rogatoire commissie naar Rwanda.

Na haar studie is Veerle als advocaat gaan werken bij NautaDutilh op de afdeling Fraud & White Collar Crime, met een specialisatie in dual-use regelgeving en het economische sanctierecht. Vervolgens hield Veerle zich bij Stapert Advocaten bezig met Nederlandse strafzaken, uitleveringszaken, en stond zij samen met Bart Stapert Nederlanders bij die in het buitenland de doodstraf riskeren.

Bij Dutch&Detained adviseert zij als advocaat Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd.

Veerle heeft daarnaast ook haar eigen advocatenkantoor. Zij richt zich voornamelijk op het internationale strafrecht, zoals uitleveringen en strafoverdracht (WETS/WOTS).

Los van haar werk als advocaat is Veerle actief als vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers.  

Veerle spreekt Nederlands, Engels en heeft een goede basis van Spaans.