Veerle Goudswaard

Veerle Goudswaard - Advocaat bij Stichting Dutch&Detained

Veerle Goudswaard (1984) is directeur-bestuurder en advocaat bij Dutch&Detained. Haar specialisatie in het internationaal strafrecht, in het bijzonder de WOTS en uitzettingsprocedures, zet zij in om Nederlanders te adviseren die in het buitenland zijn gedetineerd. Ook staat zij Nederlanders bij die de doodstraf riskeren. Veerle focust zich voornamelijk op Nederlandse gedetineerden in de VS.

In 2013 werd Veerle beëdigd tot advocaat. Zij werkte bij NautaDutilh op de afdeling Fraud & White Collar Crime, met een specialisatie in dual-use regelgeving en het economische sanctierecht. Vervolgens hield Veerle zich bij Stapert Advocaten bezig met Nederlandse strafzaken, uitleveringszaken en doodstrafzaken.

Studeren deed Veerle in zowel Nederland als de VS. Ze behaalde de bachelor Criminal Justice (BA) aan de Michigan State University in de Verenigde Staten. Vervolgens studeerde zij Conflict Resolution and Governance (MSc) en (internationaal) Strafrecht (LLB en LLM) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie beoefende Veerle topsport en liep zij stage bij Böhler Advocaten (thans Prakken d’Oliveira), waar zij onder andere deelnam aan een rogatoire commissie naar Rwanda.

Los van haar werk als advocaat is Veerle actief als vrijwilliger bij o.a. Lawyers for Lawyers.

Veerle spreekt Nederlands, Engels en heeft een goede basis van Spaans.

Veerle is advocaat in dienst bij Dutch&Detained. Dat betekent dat zij alleen optreedt voor Dutch&Detained.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft zij zich op het volgende rechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

E-mail: goudswaard@dutchdetained.com