Over ons

Wat wij doen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent subsidie voor de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland op de gebieden resocialisatie, zorg en juridisch advies. Vanaf 2019 ontvangt stichting Dutch&Detained subsidie voor het verlenen van juridische ondersteuning aan Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Dutch&Detained adviseert in individuele gevallen en zet zich in voor een eerlijke procesgang. Hulp van Dutch&Detained is kosteloos. Na een intakegesprek wordt bepaald of en op welke manier wij kunnen helpen.

Lokale advocaat

Dutch&Detained mag in het buitenland niet als advocaat optreden. Een gedetineerde heeft dan ook altijd een lokale advocaat nodig. Dutch&Detained kan u helpen bij het vinden van een lokale advocaat.

Juridische ondersteuning

Dutch&Detained kan onder andere helpen met:

– de keuze voor een lokale advocaat;
– uitleg over het verloop van uw strafzaak;
– het bepalen van uw processtrategie;
– het aanleveren van relevante informatie vanuit Nederland; en
– de keuze voor een eventueel WOTS-verzoek.

Vertrouwelijkheid en uitwisseling van informatie

Een gesprek met Dutch&Detained is altijd vertrouwelijk. Om de belangen van een gedetineerde goed te beschermen is het soms nodig om onderling informatie te delen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Buitenland van Reclassering Nederland en Stichting Epafras. Goed overleg tussen deze partijen is in het belang van de gedetineerde, omdat bij een detentie in het buitenland de mogelijkheden tot direct contact met de gedetineerde vaak beperkt zijn. Slechts in een klein aantal gevallen kan Dutch&Detained een gedetineerde in de gevangenis opzoeken.

De te delen informatie tussen bovengenoemde partijen zal voornamelijk betrekking hebben op de procesgang, de gesteldheid van de gedetineerde en de detentieomstandigheden. De inhoud van een zaak, zoals een eventuele bekentenis, zal niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld.

Dutch&Detained kan daarnaast contact onderhouden met een door de gedetineerde opgegeven contactpersoon.

Contact

Heeft u of een bekende op dit moment hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Na een intakegesprek wordt bepaald of en op welke manier wij kunnen helpen.