Wat wij doen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent subsidie voor de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland op de gebieden resocialisatie, geestelijke zorg en juridische ondersteuning. Stichting Dutch&Detained ontvangt subsidie voor het verlenen van juridische ondersteuning aan Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Dutch&Detained adviseert in individuele gevallen en zet zich in voor een eerlijke procesgang. Hulp van Dutch&Detained is kosteloos. Na een intakegesprek wordt bepaald of, en zo ja, op welke manier wij kunnen helpen.

Landen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt onderscheid tussen twee categorieën landen. De landen die op grond van internationale afspraken en verdragen voldoen aan een aantal minimum voorwaarden op het gebied van detentieomstandigheden zijn opgenomen op de landenlijst. De overige landen worden zorglanden genoemd.

Dutch&Detained richt zich enkel op Nederlandse gedetineerden in de zorglanden. Bent u gedetineerd in een land dat op de landenlijst staat, dan raden wij u aan contact op te nemen met stichting Lawyers Across Borders.

Landenlijst

Andorra – Australië – België – Bulgarije – Canada – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Estland – Finland – Frankrijk – Griekenland – Hongarije – Ierland – Italië – IJsland – Kroatië – Letland – Liechtenstein – Litouwen – Luxemburg – Malta – Monaco – Nieuw-Zeeland – Noorwegen – Oostenrijk – Polen – Portugal – Roemenië – San Marino – Slovenië – Slowakije – Spanje – Tsjechië – Vaticaanstad – Verenigd Koninkrijk – Zweden – Zwitserland

In deze landen verleent Dutch&Detained geen bijstand. – U kunt zich richten tot stichting Lawyers Across Borders.

Lokale advocaat

Dutch&Detained mag in het buitenland niet als advocaat optreden. Een gedetineerde heeft dan ook altijd een lokale advocaat nodig. Dutch&Detained kan u helpen bij het vinden van een lokale advocaat.

Juridische ondersteuning

Dutch&Detained kan onder andere helpen met:

– de keuze voor een lokale advocaat;
– uitleg over het verloop van uw strafzaak;
– het bepalen van uw processtrategie;
– het aanleveren van relevante informatie vanuit Nederland; en
– de keuze voor een eventueel WOTS-verzoek.

Vertrouwelijkheid en uitwisseling van informatie

Een gesprek met Dutch&Detained is altijd vertrouwelijk. Om de belangen van een gedetineerde goed te beschermen is het soms nodig om onderling informatie te delen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Buitenland van Reclassering Nederland en Stichting Epafras. Goed overleg tussen deze partijen is in het belang van de gedetineerde, omdat bij een detentie in het buitenland de mogelijkheden tot direct contact met de gedetineerde vaak beperkt zijn. Slechts in een klein aantal gevallen kan Dutch&Detained een gedetineerde in de gevangenis opzoeken.

De te delen informatie tussen bovengenoemde partijen zal voornamelijk betrekking hebben op de procesgang, de gesteldheid van de gedetineerde en de detentieomstandigheden. De inhoud van een zaak, zoals een eventuele bekentenis, zal niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld.

Dutch&Detained kan daarnaast contact onderhouden met een door de gedetineerde opgegeven contactpersoon.

Contact

Heeft u of een bekende op dit moment hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Na een intakegesprek wordt bepaald of en op welke manier wij kunnen helpen.