Wie wij zijn

Medewerkers


Advocaat

Veerle Goudswaard is advocaat en directeur-bestuurder bij Dutch&Detained. Zij werkte eerder bij NautaDutilh en Stapert Advocaten. Bij Dutch&Detained adviseert zij Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Ook staat zij Nederlanders bij die in het buitenland de doodstraf riskeren.

Meer over Veerle

Advocaat

Sofie Bollen studeerde zowel Internationale Betrekkingen als Strafrecht. Als advocaat bij Dutch&Detained verleent zij juridische ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland, waaronder aan Nederlanders die de doodstraf riskeren.

Meer over Sofie

Advocaat

Bart Krämer is sinds 2013 werkzaam als strafrechtadvocaat. Hij werkte eerder bij Ficq & Partners en Van der Meij Advocaten. Op 1 januari 2023 heeft Bart samen met Aram van Galen de maatschap Krämer & Van Galen opgericht. Zijn kennis van het commune en internationale strafrecht zet Bart in bij Dutch&Detained. In het bijzonder richt Bart zich op gedetineerden in de Verenigde Staten en hen die de doodstraf riskeren.

Meer over Bart

Advocaat

Talha Yilmaz is strafadvocaat in Den Haag. Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger in voor Dutch&Detained. Talha spreekt Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Meer over Talha

Advocaat

Devika Kamp richt zich als advocaat bij Dutch&Detained op zaken van Nederlandse gedetineerden in Azië, waaronder hen die het risico lopen op de doodstraf. Devika werd in 2014 beëdigd tot advocaat en werkte bij Stapert & Wiersum Advocaten. Hier specialiseerde zij zich in uitlevering, terrorisme, mensenhandel en de doodstraf.

Meer over Devika

Jurist

Roza is sinds 2021 werkzaam bij Dutch&Detained, eerst als stagiaire en nu als jurist. Zij is recentelijk afgestudeerd in de masters privaat- en strafrecht aan de Vrije Universiteit. Roza richt zich op Nederlandse gedetineerden in de VS.

Meer over Roza

Advocaat

Aram van Galen is strafrechtadvocaat sinds 2011. Bij Dutch&Detained richt Aram zich op de Nederlanders gedetineerd in Turkije. Naast zijn werk bij Dutch&Detained, heeft Aram een eigen strafrechtpraktijk, gespecialiseerd in het internationaal en commune strafrecht.

Meer over Aram

Raad van Toezicht


De leden van de Raad van Toezicht en het bestuur genieten conform de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. Uitbetalingen vinden plaats op basis schriftelijk ingediende declaraties. Sinds oprichting van Dutch&Detained zijn er geen kosten aan de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur gedeclareerd/uitbetaald.

Voorzitter Raad van Toezicht

Bart Stapert is raadsheer bij gerechtshof Den Haag. Eerder werkte hij als advocaat in de Verenigde Staten en Nederland. Mensenrechten en het internationaal strafrecht stonden hierin altijd centraal.

Meer over Bart

Martin Witteveen is momenteel part time werkzaam als advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie met als specialisaties oorlogsmisdrijven en mensenhandel. Het grootste deel van zijn loopbaan was Martin werkzaam als officier van justitie.

Meer over Martin

Patrick Lodiers (1971) is presentator en programmamaker op radio en tv. Momenteel is Lodiers veel te horen op de nieuws-en actualiteitenzender Radio 1 met De Nieuws BV.

Meer over Patrick

Mariëlle van Dijk is fulltime werkzaam als registeraccountant met een specialisatie in not-for-profit en fondsenwervende organisaties. Binnen de Raad van Toezicht van Dutch&Detained is Mariëlle verantwoordelijk voor het toezicht op het financieel beheer.

Meer over Mariëlle

In Memoriam


Veerle Goudswaard (1984) behaalde de bachelor Criminal Justice (BA) aan de Michigan State University in de Verenigde Staten. Vervolgens studeerde zij Conflict Resolution and Governance (MSc) en Internationaal Strafrecht (LLB en LLM) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie beoefende Veerle topsport en liep zij stage bij Böhler Advocaten (thans Prakken d’Oliveira), waar zij onder andere deelnam aan een rogatoire commissie naar Rwanda.

Na haar studie is Veerle als advocaat gaan werken bij NautaDutilh op de afdeling Fraud & White Collar Crime, met een specialisatie in dual-use regelgeving en het economische sanctierecht. Vervolgens hield Veerle zich bij Stapert Advocaten bezig met Nederlandse strafzaken, uitleveringszaken, en stond zij samen met Bart Stapert Nederlanders bij die in het buitenland de doodstraf riskeren.

Bij Dutch&Detained adviseert zij Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd.

Naast haar werk als advocaat is Veerle actief als vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers.

Veerle spreekt Nederlands, Engels en heeft een goede basis van Spaans.

Derk Wiersum (1975) studeerde rechten in Groningen. In 2003 is hij beëindigd als advocaat. Sindsdien heeft hij bij verschillende advocatenkantoren gewerkt. Hij heeft daarbij veel ervaring opgedaan binnen alle aspecten en fases van het strafrecht, in het bijzonder zware en georganiseerde criminaliteit. Daarnaast heeft hij veel cliënten bijgestaan in allerlei internationale kwesties. Specifiek is hij daarbij gespecialiseerd in Europese overleveringszaken.

Zijn ruime ervaring als strafrechtadvocaat zet Derk nu in om voor Dutch&Detained Nederlandse gedetineerden in het buitenland (zowel Europa als daarbuiten) te voorzien van juridisch advies.

Naast zijn werk als advocaat voor zijn eigen advocatenkantoor en stichting Dutch&Detained is Derk docent bij de OSR. Ook is hij sinds juli 2017 rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant.

Derk spreekt Nederlands, Engels en Frans.

Empty tab. Edit page to add content here.